EKONOMISK FÖRVALTNING BRF TRÄDGÅRDSSTADEN HESTRA 1

Administration, avisering av månadsavgifter m m.


Bostadsrättsföreningen Trädgårdsstaden 1

c/o Lots Ekonomi

Sandgärdsgatan 16

503 34 Borås


KONTAKTUPPGIFTER

Lots Fastighetsförvaltning

Tfn: 033 – 488931

E-mail: forvaltning@lotsekonomi.se


TELEFONTID

Måndag-Fredag 08.30 – 12:30