GARANTIER OCH ÖVRIGA TRYGGHETSÅTGÄRDER SLUTBESIKTNING

I samband med att Trädgårdsstaden Etapp 1 byggts färdigt genomfördes en slutbesiktning. Vid en besiktning gör en opartisk besiktningsman en bedömning av om byggentreprenören utfört allt arbete enligt det entreprenadavtal som finns mellan byggherren och byggentreprenören. Eventuella fel som upptäcks vid slutbesiktningen ska åtgärdas utan dröjsmål.


GARANTITID

Eftersom det kan finnas fel som inte upptäcks förrän det gått en tid finns också en garantitid på fem år. Den inleds efter att slutbesiktningen godkänts. Under garantitiden ska allvarliga fel åtgärdas snarast möjligt. Fel av enklare karaktär, och som inte ger bostadsrättshavaren några direkta problem i boendet, samlas ihop och åtgärdas vid ett och samma tillfälle. Detta sker i första hand i samband med den uppföljande besiktning som görs två år efter slutbesiktningen. Denna besiktning gjordes i etapp 1 under 2018/2019.


Efter fem år, vid garantitidens slut, görs en garantibesiktning. Därefter är garantiåtagandet avslutat från byggentreprenörens sida.


Siemens Service för vitvaror

0771-19 55 00


BRANDSKYDD

I lägenheterna finns brandvarnare installerade. Dessa är batteridrivna och kräver regelbunden kontroll av batteriets status.


HEMFÖRSÄKRING

För ett komplett försäkringsskydd i en bostadsrättslägenhet krävs både en hemförsäkring och en bostadsrättstilläggsförsäkring. Hemförsäkringen tecknar du själv med valfritt försäkringsbolag. Vi har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Du behöver således inte teckna tillägget privat utan endast en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. Dessutom finns en separat tecknad fastighetsförsäkring. Denna ansvarar föreningens styrelse för och den täcker skador på fastigheten som inte vållats av en enskild medlem.


BARNSÄKERHETSSPÄRRAR

I nybyggda bostäder är barnsäkerhetsspärrar obligatoriska och krävs för att slutbesiktningen ska godkännas. Har du inte behov av dem får du montera bort dem efter inflyttningen. De ska dock sparas för att kunna sättas tillbaka, antingen om din egen livssituation ändras eller av en framtida köpare.


PARKETTGOLVET

Riktiga trägolv lever. Eftersom trä är ett organiskt material förändras det med årstid och luftfuktighet. Under vinterhalvåret, när den relativa luftfuktigheten oftast är låg kan golvet krympa eller kupa sig. När luftfuktigheten sedan ökar under sommarmånaderna expanderar träet igen. Med rätt underhåll behåller träet sin vackra yta och har en mycket lång livslängd. Se separata skötselinstruktioner för just ditt golv.