GEMENSAMMA UTRYMMEN

Brf Trädgårdsstaden 1 kommer ingå i en samfällighet tillsammans med Trädgårdsstaden 2, 3 och 4. Det är representanter från respektive föreningsstyrelse som kommer att sitta i styrelsen för samfälligheten. Samtliga boende i Trädgårdsstaden 1, 2, 3 och 4 har således ett gemensamt ansvar för skötseln av gemensamhetsanläggningen samt dess markyta.


Eftersom trappor, gångar och hissar också fungerar som utrymningsvägar vid en nödsituation är det viktigt att de hålls fria och att personliga ägodelar som pulkor, barnvagnar och andra skrymmande föremål ställs någon annanstans. Det underlättar också för dem som sköter städningen. Av samma orsaker får heller inga entrémattor ligga utanför ytterdörrarna.


PARKERINGSPLATSER

P-platser finns dels som gatuparkering i området men också som carport. Alla platser administreras av Lots Ekonomi. Cykelparkering sker i cykelrummet eller andra anvisade platser.


FÖRRÅD

Till varje lägenhet finns ett låsbart förråd i källaren eller i lägenheten, dessa är numrerade med ert lägenhetsnummer. Ett förvaringsrum finns för förvaring av barnvagnar och rullstolar.


SOPHANTERING

Hushållssopor sorterade i svarta och vita påsar, dessa lämnas i moloker på området. På området har ni en anläggning för fastighetsnära insamling där ni kan lämna de 8 vanligaste fraktionerna för sortering och återvinning. Närmaste större återvinningscentral finns på Lusharpan nedanför Regementet, se Borås Stads webbsida för öppettider.


Sortera mera hemma


BRANDSÄKERHET

Se till att alla dörrar som ska vara låsta stängs ordentligt efter att du har passerat. Detta gäller givetvis särskilt branddörrar. På så sätt ökar säkerheten för alla i fastigheten.


YTTRE MILJÖ

Allt som rör fastighetens fasad är föreningens ansvar enligt den uppdelning som finns i bostadsrättslagen. Det beror bland annat på att större infästningar i fasaden kan medföra att de garantier som byggentreprenören lämnat hävs. För att inte riskera detta, och för att behålla husets ursprungliga karaktär, har bostadsrättsföreningen satt upp en del riktlinjer.


Till exempel är det därför inte tillåtet att sätta upp parabolantenn, markiser eller staket och inte heller att glasa in balkonger eller uteplatser utan tillstånd från styrelsen. Blomsterlådor på balkongen är givetvis helt okej men dessa måste hängas på räckets insida för att inte riskera att skada någon om de skulle falla ner. Vattna försiktigt så att vattnet inte rinner ner till grannen under.