STADGAR

Du fick vid inflyttningen viktig information i form av föreningens stadgar. Tillsammans med den ekonomiska planen utgör stadgarna grunden i föreningens verksamhet. Kompletterande information finns i ditt eget upplåtelseavtal.


REGELVERK

Allra ytterst är det två lagar som styr hur en bostadsrättsförening ska fungera – bostadsrättslagen samt lagen om ekonomiska föreningar. Anledningen till att det behövs två är att bostadsrättsföreningar inom vissa områden skiljer sig från övriga ekonomiska föreningar.


Bostadsrättslagen reglerar bland annat frågor kring upplåtelse, överlåtelser samt rättigheter och skyldigheter. Lagen om ekonomiska föreningar fokuserar i stället på medlemskap, styrelsens arbete, beslutsgångar och föreningsstämmans innehåll.


Båda lagarna hittar du på www.lagen.nu


FASTIGHETEN

Fastighetens adress: Symfonigatan 1 – 23


Fastighetsbeteckning: Kantaten 1


Fastighetsägare:


Bostadsrättsföreningen Trädgårdsstaden 1

c/o Lots Ekonomi

Sandgärdsgatan 12-16

503 34 Borås


KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSEN

E-post: tradgardsstaden1@gmail.com


FÖR MJÖBÄCKS ENTREPRENAD


Magnus Ivarsson

Telefon: 0325-618122

E-mail: magnus.ivarsson@mjobacks.se