VEM ANSVARAR FÖR VAD I LÄGENHETEN?

Här följer en lista över ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsföreningen och den enskilde medlemmen för olika byggdelar enligt en tolkning av sjunde kapitlet i bostadsrättslagen (1991:614). Undrar du över något så kontakta någon i styrelsen. Observera att listan inte alltid motsvarar Trädgårdsstadens standard eller tillval samt att utrustning och material kan variera mellan olika lägenheter.


Ladda ner listan här